Zaštita potrošača

Poštovani kupci,

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obaveštavamo Vas o sledećem:

Kupac ima pravo da, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, bez navođenja razloga odustane od ugovora.

Kupac ostvaruje ovo pravo slanjem izjave o odustanku od ugovora i povraćajem robe Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od dana dospeća robe u državinu Kupca.

Na našu e-mail adresu cajkamcacak@gmail.rs, možete dostaviti Vašu izjavu o odustanku. Nakon što primimo Vaš e-mail, prosledićemo Vam Dokumenta za povraćaj robe na Vaš e-mail, što predstavlja potvrdu o prijemu Vaše izjave o odustanku od ugovora.

Dostavljena dokumenta je potrebno da odštampate, iste popunite, obavezno potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica) i zajedno sa robom, pošaljete na adresu koju Vam Operater iz ONLINE prodavnice bude poslao na Vaš e-mail.

Kupac mora vratiti proizvod nekorišćen i neoštećen, sa priloženim originalnim računom i obrascem "Izjava o odustanku od ugovora".

Troškove vraćanja robe snosi kupac, sem u slučajevima kada je primljeni proizvod neispravan ili pogrešan.

DOO "Čajka M" zadržava pravo da ne primi nazad reklamirani proizvod ukoliko se pri pregledu ustanovi da je proizvod korišćen.

Po prijemu i pregledu vraćenog proizvoda, Prodavac je dužan da vrati Kupcu uplaćenu sumu bez odlaganja, a najkasnije 14 dana od dana prijema vraćenih proizvoda.

Vaš DOO "Čajka M"!

Developed by: Modern Design

Čajka-M © 2016. Sva prava zadržana.

Vaša korpa

Menu

Menu otvori menu otvori menu zatvori menu
Preuzmite cenovnik

Vaša korpa

 x 

Prazna korpa